Er fastlegeordningen i krise?


Er fastlegeordningen i krise?

En fastlege har nå i gjennomsnitt seks prosent færre pasienter på listen sin enn hun hadde i 2010. Kan det da være riktig at fastlegene har fått mer å gjøre?