Er det bare usunt å veie for mye?


Er det bare usunt å veie for mye?

Tre ulike forskergrupper blåser nytt liv inn i det såkalte fedmeparadokset. De har funnet ut at mennesker med overvekt eller fedme oftere overlever infeksjoner enn normalvektige.