Er corona-senskader og kronisk utmattelses­syndrom (ME) det samme?


Er corona-senskader og kronisk utmattelses­syndrom (ME) det samme?

Selv om mange av symptomene er like, vet vi fortsatt ikke hva som er galt med pasientene eller om det er det samme som er galt med dem, sier dansk forsker.