Equinor får over dobbelt så godt betalt for CO₂-kutt som fylkeskommunen


Equinor får over dobbelt så godt betalt for CO₂-kutt som fylkeskommunen

– Regjeringa gir milliardbeløp til ei oljenæring med store overskot, og undergrev omstillinga til miljøvenlege ferjer, meiner SV. – Søkt samanlikning, svarar regjeringa.