Enorme forskjeller i kommuneøkonomien


Enorme forskjeller i kommuneøkonomien

Det er enorme forskjeller på hvor mye midler de ulike kommunene har på i fond. Mens noen har opptil 150.000 kroner per innbygger, har andre ikke fem flate øre.
Les mer om: