- Enklere å stoppe salg av farlige produkter


- Enklere å stoppe salg av farlige produkter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tror nye EU-regler vil resultere i færre farlige produkter solgt på nett. EUs egen forbrukerorgansiasjon etterspør derimot flere og strengere regler.