Eneste barn blant proffene


Eneste barn blant proffene

Barna har begynt å ta grep for å redde verden. Også i den nye kirkeoperaen "Upon This Handful of Earth" av Gisle Kverndokk.