Endringene i helselovgivningen oppheves, og de fleste av pasientrettighetene gjeninnføres


Endringene i helselovgivningen oppheves, og de fleste av pasientrettighetene gjeninnføres

De midlertidige endringene i helselovgivningen som ble innført i forbindelse med coronautbruddet, blir opphevet.