Endomondo med rekordresultat


Endomondo med rekordresultat

Det var først etter å ha kvittet seg med den danske avdelingen at danskutviklede Endomondo fikk svarte tall på bunnlinjen.