Endelig har Android også denne funksjonen


Endelig har Android også denne funksjonen

«Nearby Share» er Googles svar på Apples «AirDrop».
Les mer om: