Endelig et ris bak speilet for seindrektige banker


Endelig et ris bak speilet for seindrektige banker

LEDER: EU-direktivet PSD2 skulle åpne for fintech. Så langt har bankene klart å trenere det.