Enda en stein til byrden


Enda en stein til byrden

Vanlige arbeidstakere får minkende andeler av inntektene. Nå ser også andelen faste stillinger ut til å gå ned.
Les mer om: