En kulturendring måtte til: Endelig har Windows Server fått offisiell SSH-støtte