Emil Raaen blir ikke rådmann i Ørland kommune - han blir kommunedirektør(pluss)


Emil Raaen blir ikke rådmann i Ørland kommune - han blir kommunedirektør(pluss)

Forslag til ny kommunelov kan få betydning for tittelen til dagens rådmenn, men ikke for stillingsinstruksen.
Les mer om: