Elvestuen ser på tiltak mot sigarettsneiper og take away-kopper


Elvestuen ser på tiltak mot sigarettsneiper og take away-kopper

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på tiltak mot miljøskadelige engangsartikler.