Elever i Viken fylkeskommune får nytt undervisningsprogram i programmering


Elever i Viken fylkeskommune får nytt undervisningsprogram i programmering

Kodekraft er et nytt og gratis undervisningsprogram fra Inspiria.
Les mer om: