Elevar som slit med talespråk blir marginaliserte på skulen


Elevar som slit med talespråk blir marginaliserte på skulen

– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på, seier forskar.