Eldre sjåfører bryter vikeplikt og kjører på fotgjengere


Eldre sjåfører bryter vikeplikt og kjører på fotgjengere

– Et økende problem, mener Vegvesenet.