Eldre frarøves nødvendig tannbehandling


Eldre frarøves nødvendig tannbehandling

Debatten før valget har vært preget av at helsetjenester i stadig større grad skal leveres av offentlige tjenestetilbydere. I stedet for å slå politisk mynt på dette, bør man kanskje se til områder hvor det offentlige har hatt ansvar for å levere disse tjenestene siden midt på 80-tallet.
Les mer om: