Ekstremvær har tatt nesten 500.000 liv på 20 år


Ekstremvær har tatt nesten 500.000 liv på 20 år

Minst 480.000 mennesker har omkommet som følge av ekstremvær siden tusenårsskiftet, viser en analyse utført av Germanwatch.
Les mer om: