[Ekstra] Undersøkelse: I disse bedriftene vil IT-folk helst jobbe