[Ekstra] Teknologikunnskap var viktigst. Nå vil arbeidsgiverne ha noe annet