[Ekstra] KOMMENTAR: Det mest påfallende i Simula-rapporten må være den totale mangelen på selvkritikk