[Ekstra] Kan lære av offentlige IT-prosjekter som blir til ønskedrømmer i stedet for å deles i håndterlige biter