[Ekstra] INTERVJU: Ved siden av å være utvikler selv, bruker Siv mye tid på lære håndverket til andre