[Ekstra] INTERVJU: Utviklerprofilen: – Gapet mellom applikasjoner og web blir holdt kunstig ved like