[Ekstra] INTERVJU: Bjørn utvikler ny plattform for sanntidsdata fra kjøretøyene til Ruter