[Ekstra] INTERVJU: – Utviklere må i større grad lære seg å behandle geografiske data