[Ekstra] INTERVJU: – Jeg elsker Python. For meg føles koding i dette språket like naturlig som å skrive mine egne tanker ned på papir