[Ekstra] Fortsetter å satse på unge hoder: Edward Disch og Kaja Knoph til Orange cyberdefense