[Ekstra] Fornyer tungrodd metode for arkivering i staten: Skal spare 700 millioner og gjøre konsulent­tjenester overflødige