Eksterne fagmiljøer skal granske datasikkerheten i Bergen kommune etter flere tabber og feil