Eksplosjonsfare i Bodø sentrum


Eksplosjonsfare i Bodø sentrum

En gassflaske brenner i Bodø sentrum. Det er opprettet en sikkerhetsavstand på en kilometer.
Les mer om: