Ekspertgruppe etterlyser tiltak for trygg nettbruk


Ekspertgruppe etterlyser tiltak for trygg nettbruk

Myndighetene må gjøre mer for at barn og unge blir trygge på nett, konkluderer en ekspertgruppe nedsatt av Barneombudet.