Eksperten: – Har ikke tro på forbud mot bilvask hjemme


Eksperten: – Har ikke tro på forbud mot bilvask hjemme

Her rasles det med miljø-sablene.