Ekspert: – Arvtakeren til SMS gjeninnfører sårbarheter fra 1990-tallet