Eirik Jensen: – Jeg føler meg dolket i ryggen


Eirik Jensen: – Jeg føler meg dolket i ryggen

BORGARTING LAGMANNSRETT (TV 2): Eirik Jensen forsøkte å overbevise juryen om at han aldri ville samarbeidet med Gjermund Cappelen, og at han ikke visste at Cappelen var aktiv kriminell, i sin sluttkommentar i ankesaken mot ham.
Les mer om: