Eiendomsretten står i veien for økonomisk vekst


Eiendomsretten står i veien for økonomisk vekst

Et nytt marked i eiendeler vil redusere ulikheten og skape mer vekst.