Egoistiske toppledere


Egoistiske toppledere

Høye topplederlønninger er verken verdiskapende eller rettferdig.
Les mer om: