Egen ulvesone til DNA-ulv hastebehandles


Egen ulvesone til DNA-ulv hastebehandles

Stortinget har vedtatt hastebehandling av Sp-forslaget om full stans i utvidelsen av ulvesonen med 1,4 millioner mål for å beskytte den såkalte Elgå-ulven.
Les mer om: