Effektiv thriller: Bokanmeldelse: Ruth Lillegraven: «Alt er mitt»


Effektiv thriller: Bokanmeldelse: Ruth Lillegraven: «Alt er mitt»

Ruth Lillegraven har skrevet en sjangertro psykologisk thriller om de mørke strømmene under overflaten.