Edge fortsatt mest energieffektiv, men forspranget over Chrome er nesten borte


Edge fortsatt mest energieffektiv, men forspranget over Chrome er nesten borte

Firefox kommer derimot svært dårlig ut i Microsofts test.
Les mer om: