E24: Russlands største produsent av krigsskip vil samarbeide med Bergen Engines-kjøper


E24: Russlands største produsent av krigsskip vil samarbeide med Bergen Engines-kjøper

En russisk forsvarsgigant har planer om et nytt russisk senter for avanserte skipsmotorer. Det åpner for teknologioverføring fra Bergen, mener Nupi-forsker.
Les mer om: