Dyp bekymring for unges psykiske helse under coronatiden


Dyp bekymring for unges psykiske helse under coronatiden

Organisasjoner og helsearbeidere frykter en pandemi av psykiske problemer hos unge post corona. Mange barn og unge forteller om stadig tyngre dager.