Duterte vil bryte forbindelsene med Island


Duterte vil bryte forbindelsene med Island

Filippinenes president Rodrigo Duterte vurderer å bryte forbindelsene med Island etter at FNs menneskerettsråd vedtok en resolusjon som fordømte Filippinene.