Du kan få mobilutgifter på forsikringen


Du kan få mobilutgifter på forsikringen

Blir du syk på ferien og må ringe forsikringsselskapet eller lege hjemme, kan du få dekt utgiftene på forsikringen.