Drastisk nedgang i slagpasienter


Drastisk nedgang i slagpasienter

Det har vært en markant nedgang i antall slagpasienter over hele landet i løpet av de første månedene i coronapandemien.