Dobling av sykdommen ALS siden 1950-tallet


Dobling av sykdommen ALS siden 1950-tallet

Sykdommen ALS gjør at musklene og åndedrettet svekkes. Forekomsten av ALS har økt markant i Norge de siste tiårene. Tynne personer er mer utsatt. Røyking kan også være en risikofaktor.
Les mer om: