DNB tilbyr grønne investeringer. Miljøorganisasjon mener klimaeffekten er null.


DNB tilbyr grønne investeringer. Miljøorganisasjon mener klimaeffekten er null.

Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender beskylder bankene for grønnvasking. De bruker helt vanlige boliglån som grunnlag for skaffe seg «grønne penger» i markedet. DNB hevder de bidrar til utslippskutt.