Disse legemidlene står bak flest dødsfall og alvorlige bivirkninger


Disse legemidlene står bak flest dødsfall og alvorlige bivirkninger

Nye medisiner gjør at færre hjertepasienter dør av bivirkninger.